Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO, MIAŁU WĘGLOWEGO DO PUK W CHOJNIE SP. Z O.O. W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ  Zał Nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy Wykonawcy Zał Nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy Zał Nr 3 do SIWZ Oświadczenie Zał Nr 4 do SIWZ Oświadczenie Zał Nr 5 do SIWZ Oświadczenie Zał Nr 6 do SIWZ Projekt Umowy Dostawy

Skip to content