Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W CHOJNIE SP. Z O.O.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu ZP/DO/01/2012

SIWZ ZP/DO/01/2012 Dostawa samochodu

Zał. Nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy

Zał. Nr 2 do SIWZ Formularz Parametry techniczne

Zał. Nr 3 do SIWZ Oświadczenie

Zał. Nr 4 do SIWZ Oświadczenie

Zał. Nr 5 do SIWZ Formularz – Informacje o Wykonawcy

Zał. Nr 6 do SIWZ Umowa

Zmiany i wyjaśnienia (23.11.2012r.):

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Zał. Nr 2 do SIWZ Formularz Parametry Techniczne Oferowanego Pojazdu – Wersja po zmianie z dn. 23.11.2012 r. 

Zmiany i wyjaśnienia (27.11.2012r.):

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zmiana SIWZ

Zał. Nr 2 do SIWZ Formularz Parametry Techniczne Oferowanego Pojazdu – Wersja po zmianie z dn. 27.11.2012 r.

Zmiany i wyjaśnienia (28.11.2012r.):

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ 28.11.2012 r.

Zmiany i wyjaśnienia (29.11.2012r.):

Odpowiedzi Zamawiajacego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ 29.11.21012 r.

Zmiany i wyjaśnienia (03.12.2012r.):

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi Zamawiajacego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ 03.12.2012 r.

Zmiana SIWZ z dnia 03.12.2012 r.

Zał. Nr 2 do SIWZ Formularz – Parametry Techniczne Oferowanego pojazdu – wersja po zmianie z dn.  03.12.2012 r.

Skip to content