Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Dane zakładu

Nazwa skrócona: PUK w Chojnie Sp. z o.o.

Adres podmiotu: 74 – 500 Chojna ul. Słowiańska 1

Siedziba Spółki: miasto Chojna

NIP: 858-16-63-165

REGON: 812416522

Nr KRS: SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Konto bankowe: BS w Chojnie 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

Kapitał zakładowy: 4 400 000,00 PLN

Telefon: (091) 414 16 44

Fax: (091) 414 18 81

e- mail sekretariat:  sekretariat@pukchojna.pl

www: pukchojna.pl

Godziny urzędowania: 700 – 1500 (od poniedziałku do piątku)

Skip to content