Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Podstawa działalności

Założycielem Spółki jest Gmina Chojna, w imieniu której działa Burmistrz Gminy Chojna, Spółka powstała 04.02.2002 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna.

Skip to content