Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Organizacja

Całokształtem działalności wewnątrz Spółki kieruje Prezes Zarządu. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Stosunek pracy ze wszystkimi pozostałymi pracownikami Spółki nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Spółki. Strukturę organizacyjną PUK w Chojnie Sp. z o.o. tworzą jednostki organizacyjne – Działy.

Działy podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Działami kierują kierownicy.

Skip to content